0703-406612 මෝටර්රථ කාර්මික ශිල්පීන්
Sudaraka Ranasinghe
ඩිසල් පොම්ප / මෝටර්රථ කාර්මික ශිල්පීන් වහාම අවශ්‍යයි.දක්ෂතාවයට සරිලන වැටුප් හා දීමනා
0117057179 Any
Nethuli Vihansa
ලංකාවේ ප්‍රධාන සංනිවේදන සමාගමක පුරප්පාඩු රැසකට කඩිනමින් බදවාගැනීම් 35000/=+,O/L අවසන් 18-28අතර
0774841221 Wushu
Malinda abewickrama
Wushu teaching
0770592371 අලෙවිකරණ අංශයේ විශිෂ්ටයෙකු වීමට අප සමඟ එක් වන්න
Yasas Pasindu
පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි... මාස 5ක් තුල රු. 100,000 ඉක්මවූ වැටුපක් ලබාගන්න. වැටුපට අමතරව ඔබේ දක්ෂතායට අනුව විශේෂ දීමනා..
0718600855 පරිගණක ක්‍රියාකරු - මහනුවර
Asanka
මහනුවර Whiteaways game arcade හි සේවය කිරීම සඳහා පරිගණක හැකියාව ඇති පුද්ගලයෙක් අවශ්‍ය වී ඇත. computer hardware පිලිබඳ දැනුම අමතර සුදුසුකමකි.වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක.
0718031809 Shadow Teacher - Boralesgamuwa
Hiranya Tennakoon
Looking for a shadow teacher to my grade 2 English medium daughter.
0772634844 සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයකු වීම සදහා සිහින දකින ඔබට
Nisala Rathnayaka
සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයකු වීම සදහා සිහින දකින ඔබට, රටවල් 120 වඩා දැවැන්තව ව්‍යාපාර ලොකයේ ඉදිරියටම යන ජාත්‍යන්තර සමාගමක් සමග සම්බන්ද වීමට අනගි අවස්තාවක්.
0774811598 මාර්කටින් රැකියා
Naveen Perera
ජාඇල අවට මාර්කටින් රැකියා රැසක් ඇත . ඉහල වැටුප් සහ දීමනා කාන්තා / පිරිමි දැන් ම කථා කරන්න 0774811598 නවින්
0777870463 Account Clerk - Maharagama
ckelectronic & computer system
assistance account clerk vacancies available in maharagama area apply as soon as possible. GCE A/L OR SCHOOL LEAVERS ,computer knowledgeable and familiar fiance and account background
0716295586 Travel Executive - Colombo 6
Sachinthana Rupasinghe
Experience in travel agency added an advantage.Professional qualification in airline ticketing is preferable.Ability to manage the Travels and Tours.The right candidate must have written and oral skills in English with very good knowledge of Computer literacy
0766400091 Kitchen Steward
-
We need young energetic people to fill up our kitchen.One Steward needed - Rs 20,000 + service charge
0776716224 මුදල් අයකැමි - කටුගස්ත‍ොට
-
ගම්පොල හින්නාරංදෙනිය වැහි කාබා ආයතනයේ කටුගස්ත‍ොට අඹතැන්න සාකාව බාරව කටයුතු කිරීමට 18/30 අතර තරැනයේක් අවසයයයි වැටුප 18000 මධුමාලි පැසන් ඉක්මනින් බදවා ගැන‍ේ ගැහැනු ළමයින් ද අවසයයයි වැටුප සාකච්ඡා කලහැකි
0712741971 Computer Operator
-
මහරගම පිහිටි ආයතනයක් සදහා ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති පරිගණක ක්‍රියාකරැවන් අවශ්‍යයි.
0779784372 පැකින් සහායිකාවන් (ගැහැණු ) - කැළණිය
-
කැළණිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආයතනයක් සඳහා පැකින් (packing) අංශයට සේවිකාවන් අවශ්‍යව ඇත.විස්තර සඳහා අමතන්න.වැටුප දිනකට 800
0718588505 CCTV Technician - Talawatugoda
-
CCTV,PABX,IP PAPX,FINGER PRINT,DOOR ACCESS,DOOR LOCK,COMPUTER NETWORK,ELECTRICAL CCTV Technician Job available Please contact
0779608290 Graphic Designer
-
අපගේ ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි.
0717678034 Kurunegala
Annesly
I'm 24 year's old.i have agencys experience in 2years.i can speak English Tamil Sinhala language.
0777386899 Hotel cook - Mawanella
-
Salary - negotiable.Age-20-30.Food & free accommodation.Contact within one week
0723715491 පෞද්ගලික ලේඛම් (ගැහැණු) - කොළඹ 01
-
වයස අවු 18-25 අතර,පරිගණක සාක්ෂරතාව,ඉංග්‍රීසි දැනුම.වැටුප රු 35,000/- හා අමතර දීමනා.විදේශ ගමන් සඳහා අමතර දීමනා ලැබීම.නවාතැන් පහසුකම් ලබාදීම.ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදීම
0774186250 කාර්යයාලීය ලිපිකරු - කුරුණෑගල
-
අපට ලිපිකරුවන් අවශ්‍යයි,ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයම,පුහුණුව ඇති නැති,වැටුප් සහ කොමිස් මුදල් හිමි වේ